* Pôvodné webové stránky tlačeného Literárneho týždenníka *


* Pomôžte zachrániť Literárny týždenník! *
* ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA *

Vyšiel NOVÝ Literárny týždenník 12 – 14 z 8. apríla 2020 * Spolok slovenských spisovateľov vydal Antológiu slovenskej poézie o Dunaji DUNÍ DUNAJ... * Prečítajte si DÔLEŽITÉ OZNAMY o zmene termínov a zrušení podujatí na webových stránkach SSS * Pomôžte ZACHRÁNIŤ zachrániť Literárny týždenník! – ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA * NAVŠTÍVTE  ONLINE VERZIU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA na nadrese https://literarnytyzdennik.sk/ * ČÍTAJTE ATRAKTÍVNE MÉDIUM PRE KULTÚRNU VEREJNOSŤ * Pôvodné webové stránky tlačeného Literárneho týždenníka * Funkcie týchto webových stránok od 1. 2. 2019 zabezpečuje online verzia Literárneho týždenníka https://literarnytyzdennik.sk/ * Pomôžte ZACHRÁNIŤ zachrániť Literárny týždenník! – ZBIERKA NA PODPORU LITERÁRNEHO TÝŽDENNÍKA *


 

.
Meniny má , zajtra . Blahoželáme.


 

Pripomíname si
30. výročie vzniku Literárneho týždenníka
a 100. výročie úmrtia
                generála Milana Rastislava Štefánika


 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2018

 164 497 

Počet stránok od 1. 1. 2018

 925 167 

 PREKROČILI STE

 TRI ŠTVRTE MILIÓNA! 

V roku 2017 ste si prezreli
 VYŠE 670 000 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Šťastný nový rok 2020,

veľa zdravia, lásky

a porozumenia

želá redakcia

Literárneho týždenníka

Ďakujeme za pozdravy.

Navštívte online verziu LT
na adrese
 https://literarnytyzdennik.sk/

Laureátkou tohtoročnej literárnej ceny Anasoft litera sa stala ETELA FARKAŠOVÁ, ktorá je členkou SSS. BLAHOŽELÁME!

Cenu získala za román Scenár, ktorý vyšiel vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com