Blahoželania redakcii Literárneho týždenníka

Pour féliciter 2019 Literární Františkovy Lázně / Záchranní vesta humoru   *** Přejeme Vám šťastný průlet rokem 2019 Literární Františkovy Lázně  
Šťastný Nový rok 2019 Viera Benková   Audiovizuálna pohľadnica  
Veľa šťastia  radosti a zdaru v roku 2019 vám vinšuje Miroslav Bartoš
V roku 2019 všetko dobré čo najbližšie a zlé čo najďalej praje Igor Válek
Šťastný nový rok celý rok! E.
Milostiplný Nový rok 2019 a Božie požehnanie po celý čas jeho trvania, ... aby ste vždy našli správnu cestu. Želajú M + R. Kenderovci   IX. Divy Raz to príde Možné je aj to čo je nemožné Vždy...
pf 2019 Dr. Ivo Havlík novinář a fotograf, kronikář města Přibyslav
Vážené dámy, vážení páni, napriek tomu, že stojím spravidla na inom brehu prezentácie histórie ako mnohí z Vás, dovolím si touto formou pozdraviť Vás s nadchádzajúcimi sviatkami Vianoc. Želám nielen...
Vianočné a novoročné blahoprianie   Všetkým a  ľuďom dobrej vôle ochotným, ale aj schopným – chápať sa a tolerovať aspoň pri každoročnom sviatočnom vianočnom stole   Predovšetkým však...
Vážení a milí, Betlehem * Dom chleba, miesto spočinutia a naplnenia pre dnešný aj budúci čas. Skloňme sa v radosti a nádeji. Darujme všetko čo máme malému dieťatku Ježiškovi, i jeho matke Panne...
Príjemné a štedré vianočné sviatky a v novom roku pevné zdravie a veľa dôvodov na úsmev želá Sergej
Stano Dusík: The Beatlehems, 1968   Žičím Vám i Vašim najbližším radostné, najmä však požehnané prežitie sviatkov vianočných, novoročných i trojkráľových. Želajme si, aby si v tomto...
Krásne Vianoce ŚTASTNÝ NOVÝ ROK 2019 ŽELÁM VÁM ZDRAVIE, LÁSKU A MIER Jozef Kollár
VESELÉ VIANOCE A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK!  Jano Racz
Pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019 veľa zdravia, spokojnosti a tvorivého elánu želá celej redakcii Miroslav Deglovič, Bratislava
Pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2019 veľa zdravia, spokojnosti a tvorivého elánu praje celej redakcii Miroslav Deglovič, Bratislava
Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, nádherné Vianoce a šťastný Nový rok želajú Koleničovci  
Želám pekné a pokojné Vianoce a všetko najlepšie, čo najviac šťastia, úspechov a predovšetkým dobré zdravie v novom roku ,  Vlado --- Pripájam videá „"na doladenie“: * Chris Rea ~ Driving Home...
Príjemné vianočné sviatky Vianoce a činorodý celý nový rok 2019 želá Svetozár Krno  
Želáme Vám na sviatky takú pohodu, akú sme mali v Algarve a v roku 2019 želáme hojnosť takýchto príležitostí. Margaréta a Miroslav Musilovci
Krásne Vianoce a šťastný nový rok 2019 želajú  Feldekovci   Vám a Vašim blízkym...  Song 
Krásne Vianoce želá LECA production & občianske združenie LECA
Vianočný pozdrav. Pavol Prikryl Mobil: 0915 793 811 Staňte sa členom Klubu časopisu VOX Viac TU
Šťastlivé  Vianoce a v nastávajúcom roku najmä pevné  zdravie, kusisko šťastia, dobrú  životnú pohodu... želá Milan Vároš
Milé kolegyne a kolegovia, želám Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu blízkych a do nového roka želám veľa zdravia, radosti a spokojnosti. Ďakujem Vám za podporu, ktorú ste nielen tento...
PF 2019 Ďakujeme za vašu priazeň a radi Vás znova uvidíme v roku 2019. Želáme Vám pokojné sviatky a úspešný nový rok. Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici
Kancelária Fondu na podporu umenia Vám želá príjemné prežitie vianočných sviatkov. Mgr. Petra Kňazeová, administratívna a PR manažérka
Veselé Vianoce a šťastný nový rok praje Milan Senko s rodinou a firma SEMISOFT  
Pokojné a radostné prežitie vianočných sviatkov a úspešný nový rok 2019 želá Poľský inštitút v Bratislave Nám. SNP 27, Bratislava   MILAN RÚFUS Pri jedličke Aj dnes sa vo mne dieťa...
Vážení, prajem Vám príjemne prežitie Vianoc a všetko najlepšie v novom roku. Ján Dudáš
Radostné a šťastné prežitie vianočných sviatkov a nasledujúci nový rok 2019 nech je v každodennej pohode, rokom zdravia, radosti, šťastia a osobných i pracovných úspechov želá Rudo...
Vážení priatelia, príjemné sviatky. Viktor Timura s manželkou
Veselé Vianoce, veľa zdravia, šťastia a dobrého sveta v novom roku 2019 želá Zväz slovenských fotografov
Želám pokojné vianočné sviatky a šťastlivý krok do budúceho roka 2019. S úctou a vďačnosťou Jana Štefánia Kuzmová
Vážení a milí priatelia! Prajem Vám pekné a požehnané Vianoce a úspešný nový rok 2019, v ňom najmä zdravie, šťastie a pokoj v duši aj vo Vašom okolí. Ďakujem Vám za priateľstvo, pomoc a podporu. S...
Vianoce 2018 „Pozri na to Dieťa v jasliach – díva sa na Teba. Prináša nám zrnká lásky – zlatý poklad neba. Prináša nám lúčne kvety, v dlaniach kvapky rosy. Svoju milosť nám chce rozdať......
Príjemné prežitie zimných sviatkov Vinšujem vám títo nastávajíce sviatky, v hojnom božskom požehnaní, aby vám dal Pánboh štástia, na poli úrod v chyži veselia a vám všetkým dohrýho zdravia. Je v...
Krásne vianočné sviatky, zdravie, šťastie, lásku, pohodu a do nového roku všetko najlepšie praje Juraj Kerekeš
Radostiplné Vianoce a šťastlivý nový rok 2019 želá Ingrid Lukáčová s rodinou   Ajhľa, novočlovek! Je pred polnocou. Láska kráča. Nôžky jej blúdia v srdciach, kde bez nej strácajú sa...
Radostná zvesť z Nového zákona nech Vás opatruje po celý ďalší rok. Ivaničkovci
Vážený pán Dinka, Vám i celej redakcii prajem  veľa síl do záslužnej práce, ktorú vykonávate na pôde časopisu. Prajem príjemné prežitie sviatkov v pokoji a dobrej nálade. Vlado...
Veselé Vianoce a šťastný nový rok prajem. Ľubomír Kotrha Kresby: autor  
Veľa dobrých kníh a inšpirácií v novom roku 2019 Ing. Gabriela Mikulčíková BIBIANA, Centrum detskej literatúry, čítania a SK IBBY
Želám pokojné a krásne Vianoce a v novom roku všetko dobré. Srdečne Martin Vlado
Celému kolektívu Literárneho týždenníka želám  prežitie vianočných sviatkov  v pohode, láske a bez stresov. Nech ste aj v novom roku takí úspešní ako teraz a šťastní, že sa vám plnia...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 164 487 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 009 268 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

https://dl.dropboxusercontent.com/s/j2e2mx6ehz3bdlr/vianoce_0044.gif

Pokojné a láskyplné Vianoce želá redakcia Literárneho týždenníka

Šťastný nový rok 2019,
veľa zdravia, lásky
a porozumenia

želá redakcia
Literárneho týždenníka

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com