Blahoželania redakcii Literárneho týždenníka

Milí priatelia, spolu s celou SNG Vám želám pekné, oddychové a hlavne zdravé sviatky! Ďakujeme za...
Milé kolegyne a milí kolegovia, dovoľte mi poďakovať sa Vám za spoluprácu v tomto zložitom roku...
Dobrý deň, rok 2020, ktorý bol aj Rokom slovenského divadla, sa blíži ku svojmu koncu. Preto mi...
Milí priatelia, želáme vám príjemné a pokojné prežitie vianočných sviatkov. Hoci náš plán osláviť...
Milí priatelia, želáme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2021. Ďakujeme...
PF 2021   Snímka: Ján Greš: Diapanoráma
Pekný predvianočný čas, prijmite, prosím, odo mňa malé vianočné želanie. V jase vznešenej...
Vážení a milí! Celému kolektívu Literárneho týždenníka želám šťastné a radostné Vianoce. v novom...
Príjemné a najmä zdravé prežitie vianočných sviatkov a do Nového roku všetko najlepšie želá Štefan...
Vážení priatelia, dovoľte mi zaželať krásne a ničím nerušené sviatky pokoja a mieru ako v...
Požehnané, pokojné a milostiplné Vianočné sviatky 2020 želajú Mária + Radislav...
Milostiplné Vianoce 2020 a požehnaný rok 2021 želá Jozef Zavraský   Obrázok (averz karty):...
Vážení priatelia, na sklonku nevšedného roka 2020 Vám chceme popriať krásne, pokojné...
Veselé Vianoce a veľa nápadov, optimizmu a stretnutí so zaujímavými ľuďmi a v celom novom...
S pozdravom, PhDr. Dušan Piršel riaditeľ Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2021

 61 712 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 281 031 

V roku 2020 ste si prezreli
 
1 331 728 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

https://dl.dropboxusercontent.com/s/j2e2mx6ehz3bdlr/vianoce_0044.gif

Radostné      a pokojné vianočné sviatky,    veľa zdravia a šťastia želá redakcia Literárneho týždenníka

Šťastný nový rok 2021,
veľa zdravia, lásky
a porozumenia

želá redakcia
Literárneho týždenníka

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com