Zakladajúca redakcia Literárneho týždenníka v roku 1988

05.06.2015 23:12

Literárny týždenník vznikol v roku 1988 ako časopis Zväzu slovenských spisovateľov. Jeho zakladajúcim a prvým šéfredaktorom bol Vincent Šabík, literárny vedec, kulturológ, germanista a prekladateľ. Časopis vznikol z iniciatívy vtedajšieho ministra kultúry SSR a básnika Miroslava Válka.

Redakcia Literárneho týždenníka v čase jeho založenia v roku 1988:

Šéfredaktor: Vincent Šabík. Zástupca šéfredaktora: Ivan Štrpka. Sekretár: Igor Cibula. Grafická úprava: Ľubomír Mika. Redaktori: Peter Birčák, Miloslav Blahynka, Edmunt Hladký, Zuzana Jarošová, Ľuboš Jurík, Marcela Košťálová, Viktor Maťuga, Dana Podracká, František Sternmüller, Darina Šimečková, Blanka Šulavíková, Jozef Urban, Peter Valček

Redakčná rada Literárneho týždenníka v čase jeho založenia v roku 1988:

Vojtech Mihálik (predseda), Peter Andruška, Alfonz Bednár, Pavel Dvořák, Ľubomír Feldek, Lajos Grendel, Karol Horák, Mikuláš Kováč, Marusia Ňachajová, Rudolf Sloboda, Ján Solovič, Ivan Sulík, Vincent Šabík, Ján Šimonovič

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com