SLOVENSKÉ KRAJANSKÉ ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ A ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ PRE KRAJANOV

21.07.2015 21:20

SLOVÁCI VO SVETE

* INTERNETOVÝ POTRÁL SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ *

Denne aktualizovaný portál Slováci vo svete vydáva Svetové združenie Slovákov v zahraničí s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a v spolupráci s Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky, Slovenským rozhlasom, Maticou Slovenskou a so Slovensko-českým klubom, ktorý zmluvne zlúčil s portálom Slováci vo svete svoj internetový denník Český a slovenský svet a rádio Slovenský svet.

Web: http://www.slovacivosvete.sk/

 

PORTÁL PRE KR AJANOV NA UČENIE SLOVENČINY

* Cudzincom a krajanom pomáha pri učení slovenčiny portál slovake.eu/sk.

Na tejto mnohojazyčnej stránke sa môžete učiť slovenčinu ľahko, rýchlo a úplne bezplatne. Portál obsahuje jazykové kurzy rôznych úrovní (A1 a A2) s mnohými cvičeniami, zábavnými hrami, slovníkmi – všetko, aby ste sa mohli zoznámiť s gramatikou, učiť sa nové slová, či dokonca prakticky komunikovať s ostatnými používateľmi tejto stránky v slovenčine. Okrem toho tu môžete nájsť aj rôzne informácie o Slovensku – stredoeurópskej krajine so zaujímavou históriou, krásnou prírodou a mnohými turistickými miestami.

Web: http://slovake.eu/sk/

 

RADIO SLOVAKIA INTERNATIONAL

Vysielame o Slovensku od roku 1993 pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o našu krajinu v strede Európy a chcú sa o nej dozvedať stále viac. Sedem dní v týždni šírime polhodinové magazíny v angličtine, francúzštine, nemčine, ruštine, španielčine a slovenčine prostredníctvom internetu a satelitu.

Web:  http://sk.rsi.rtvs.sk/ 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 117 626 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 682 592 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com