Tlačová kvalita elektronických dokumentov

26.10.2014 18:36

 

1. Na DOSIAHNUTIE TLAČOVEJ KVALITY fotografie alebo ilustrácie určenej na publikovanie je nevyhnutné ROZLÍŠENIE elektronického dokumentu 300 dpi.

2. VEĽKOSŤ ELEKTRONICKÉHO DOKUMENTU (fotografie, ilustrácie) s rozlíšením 300 dpi (t. j. v tlačovej kvalite) napríklad s rozmerom 1200 dpi x 1600 dpi zodpovedá rozmeru fotografie 12 cm x 16 cm (t. j. rozmer v dpi sa delí konštantou 100).

3. PRERÁTANIE KVALITY ELEKTRONICKÉHO DOKUMENTU s rozlíšením 96 dpi NA TLAČOVÚ KVALITU 300 dpi, napríklad fotografie s rozmermi 21 cm x 29,7 cm (= šírka x výška), sa urobí tak, že sa vyráta podiel delením 96 dpi : 300 dpi = 0,32. Týmto podielom sa potom vynásobí šírka dokumentu, t. j. 21 cm x 0,32 = 6,72 cm. Preformátovanie fotografie sa urobí v grafickom editore Adobe Photoshop v položke menu Obraz v časti Veľkosť obrazu... v okne Veľkosť dokumentu tak, že sa zmení šírka na 6,72 cm (výška sa prestaví automaticky sama na 9,2 cm) a  rozlíšenie sa zmení na 300 dpi. Preformátovaná fotografia s rozlíšením 300 dpi a rozmermi  6,72 cm x 9,2 cm je vhodná pre tlač len v uvedenom (alebo menšom) rozmere.

 

Pozrite si aj časť Vhodnosť elektronických dokumentov na publikovanie v Literárnom týždenníku.

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 164 487 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 009 268 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com