Vhodnosť elektronických dokumentov na publikovanie v Literárnom týždenníku

26.10.2014 18:38

 

1. FOTOGRAFIU, ILUSTRÁCIU naskenujte s rozlíšením minimálne 300 dpi, MENEJ KVALITNÝ DOKUMENT – napr. starú fotografiu, historickú listina a pod. – naskenujete s rozlíšením 600 dpi.

2. Pred fotografovaním elektronickým fotoaparátom NASTAVTE vyhovujúcu KVALITU ROZLÍŠENIA FOTOGRAFIÍ (viac informácií nájdete v časti Tlačová kvalita elektronických dokumentov).

 

Poznámky:

1) Elektronický fotoaparát, ktorým chcete fotografovať, by mal mať rozlíšenie minimálne 6 megapixelov, čo zabezpečí pri nastavení najväčšieho rozlíšenia fotografiu v tlačovej kvalite (300 dpi) s rozmerom 2100 dpi x 2857 dpi (šírka x výška), t. j. s rozmerom 21 cm x 28,57 cm (t. j. cca formát A4).

2) Fotografie vyhotovené mobilmi, tabletmi alebo notbookmi majú spravidla zníženú kvalitu, nevhodnú na publikovanie v tlači.

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 164 487 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 009 268 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com