Výberové konanie na miesto šéfredaktora Romboidu – PODANIE PRIHLÁŠOK do 8. OKTÓBRA 2015!

08.09.2015 17:41
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska vyhlasuje výberové konanie
na miesto šéfredaktora Romboidu – časopisu pre literatúru a umeleckú komunikáciu.
Základné predpoklady uchádzača: ukončené vysokoškolské vzdelanie, orientácia v súčasnom literárnom umení, prax v oblasti umeleckej tvorby či literárnej vedy a kritiky, praktické skúsenosti v odbore, publikačná činnosť, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť jedného svetového jazyka.

Požiadavky: predloženie projektu novej obsahovej štruktúry časopisu a koncepcie jeho ďalšieho vývoja, ktorý by reflektoval aktuálne dianie v literatúre a kultúre a orientoval sa na širší okruh čitateľov.

Projekt spolu s prihláškou do konkurzu a pracovným životopisom treba zaslať na adresu:
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska,
Laurinská 2, 815 08 Bratislava,
alebo na mailovú adresu: aoss.spisovatelia@gmail.com.
Termín sa predlžuje do 8. októbra 2015  (pôvodný termín bol 30. 9. 2015).
 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com