Výročia osobností a udalostí – DECEMBER 2017

02.12.2017 14:16

SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ A UDALOSTÍ V DECEMBRI 2017

 

JÁN NEPOMUK BATKA (* 4. 10. 1845 – † 2. 12. 1917) – 100. VÝROČIE NARODENIA

2. 12. 1917 zomrel v Bratislave Ján Nepomuk Batka (* 4. 10. 1845 tamže), archivár, hudobný kritik, publicista, redaktor, organizátor hudobného života v Bratislave.

 

VINCENT HLOŽNÍK (* 22. 10. 1919 – † 10. 12. 1997) – 20. VÝROČIE ÚMRTIA

† 10. 12. 1997 zomrel v Bratislave Vincent Hložník (* 22. 10. 1919 v Svederníku, okr. Žilina), slovenský maliar, výtvarný pedagóg.

 

LADISLAV DÉRER (* 11. 12. 1897 – † 28. 3. 1960) – 120. VÝROČIE NARODENIA

* 11. 12. 1897 narodil sa v Bratislave akademik, člen SAV, MUDr. Ladislav Dérer († 28. 3. 1960 v Bratislave), slovenský lekár – internista a klinický fyziológ, profesor vnútorného lekárstva.

 

KAROL ANTON MEDVECKÝ (* 8. 6. 1875 – † 12. 12. 1937) – 80. VÝROČIE ÚMRTIA

12. 12. 1937 zomrel v Bojniciach Karol Anton Medvecký (* 8. 6. 1875 v Oravskom Podzámku-Dolnej Lehote, okr. Dolný Kubín), titulárny prepošt, múzejník, etnograf, historik, publicista, politik.

 

PAVOL BÁN (* 13. 12. 1892 – † 3. 7. 1959) – 125. VÝROČIE NARODENIA

* 13. 12. 1892 narodil sa v Štubnianskych Tepliciach (dnes Turčianske Teplice, okr. Martin) Pavol Bán († 3. 7. 1959 v Bratislave), slovenský akademický sochár.

 

LADISLAV DÉRER (* 15. 12. 1892 – † 16. 6. 1971) – 125. VÝROČIE NARODENIA

* 15. 12. 1892 narodil sa v Liptovskom Petri (okr. Lipt. Mikuláš) Ing. Ladislav Dérer († 16. 6. 1971 v Bratislave), vysokoškolský profesor, vynikajúci odborník v oblasti lesného hospodárstva.

 

ALŽBETA PONIČANOVÁ (* 26. 9. 1908 – † 18. 12. 1987) – 30. VÝROČIE ÚMRTIA

18. 12. 1987 zomrela v Bratislave Alžbeta Poničanová (* 26. 9. 1908 v Predajnej, okr. Brezno), slovenská herečka.

 

VILIAM PAULÍNY (* 20. 12. 1877 – † 1944) – 140. VÝROČIE NARODENIA

* 20. 12. 1877 narodil sa v Slovenskom Pravne (okr. Martin) Viliam Paulíny († 1944 – zavraždený fašistami), organizátor slovenského peňažníctva a bankovníctva.

 

SAMUEL DUŠAN JURKOVIČ (* 23. 8. 1868 – † 21. 12. 1947) – 70. VÝROČIE ÚMRTIA

† 21. 12. 1947 zomrel v Bratislave Samuel Dušan Jurkovič (* 23. 8. 1868 v Turej Lúke, dnes mestská časť Myjavy), významný slovenský architekt, autor mohyly M. R. Štefánika na Bradle.

 

HENRICH MATZNER (* 23. 12. 1892 – † ?) –  125. VÝROČIE NARODENIA

* 23. 12. 1892 narodil sa v Moravskom Jáne (okr. Senica) Henrich Matzner († ? v Nemeckej, okr. Brezno – upálený fašistami vo vápenke), inžinier, učiteľ, autor učebníc, bojovník proti fašizmu.

 

AUREL STODOLA (*11. 5. 1859 – † 25. 12. 1942) – 75. VÝROČIE ÚMRTIA

† 11. 5. 1959 zomrel v Zürichu (Nemecko) Aurel Stodola (* 25. 12. 1842  v Liptovskom Sv. Mikuláši), slovenský strojný inžinier, univerzitný profesor, vedec svetového významu, vynálezca.

 

ŠTEFAN KRČMÉRY (* 26. 12. 1892 – † 17. 2. 1955) – 125. VÝROČIE NARODENIA

* 26. 12. 1892 narodil sa v Mošovciach (okr. Turčianske Teplice) Štefan Krčméry († 17. 2. 1955 v Pezinku), slovenský básnik, prozaik, literárny historik a kritik, prekladateľ a redaktor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com