Predplaťte si Literárny týždenník – získajte BONUS 2 knihy!

(Bonus k ročnému predplatnému 2 knihy z produkcie Spolku slovenských spisovateľov a jeho vydavateľských organizácií získate za podmienky, že si ich vyzdvihnete priamo v redakcii Literárneho týždenníka alebo na sekretariáte SSS po predložení dokladu o zaplatení predplatného.)

(Symbol * označuje povinné údaje.)

Objednávam si Literárny týždenník

Ročné predplatné: 22 €

Súhlas so spracovaním údajov

Predplatiteľ/objednávateľ (ďalej „predplatiteľ LT“) poskytuje Kultúrno-literárnej akadémii, n. o., so sídlom Laurinská 2, 81584 Bratislava 1, IČO 50589148 (ďalej „KLA“), vydavateľovi časopisu Literárneho týždenníka (LT), a predávajúcemu/dodávateľovi (sprostredkovateľovi) predplateného LT, ktorým je Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, P. O. BOX 183, 83000 Bratislava 3, IČO 35792281 (ďalej „MKP“) súhlas – na základe § 13 odst. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“) – na spracovanie a uchovávanie osobných údajov uvedených na tejto objednávke zdôvodu zaradenia predplatiteľa do zoznamu/informačného systému/databázy predplatiteľov LT (ďalej len „databáza“) napotreby doručovania LT, marketingových aktivít KLA, a to poštovej či telefonickej komunikácie a zasielania aktuálnych vydavateľských ponúk KLA. Podľa zákona má predplatiteľ právo súhlas kedykoľvek odvolať (§ 14 ods. 3), požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie či obmedzenie spracúvania (§ 21 až 24). Zaslaním tejto objednávky predplatiteľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť poskytnutých údajov a vyjadruje súhlas s ich zaradením dodatabázy naneurčito, z ktorej budú vymazané nazáklade odvolania súhlasu či ukončenia odberu LT. Predplatiteľovi bude LT dodávať nazáklade zmluvného vzťahu ako predávajúci MKP.

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2018

 164 497 

Počet stránok od 1. 1. 2018

 925 167 

 PREKROČILI STE

 TRI ŠTVRTE MILIÓNA! 

V roku 2017 ste si prezreli
 VYŠE 670 000 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com