1. 2. 2017 – Podvečer so slovenskou literatúrou a publicistikou – Hosť večera: IGOR VÁLEK – v Slovenskom inštitúte v Prahe

DOMUS SM v ČR a Slovenský inštitút

srdečne pozývajú na podujatie

Podvečer so slovenskou literatúrou a publicistikou

1. februára 2017 o 17.00 hodine v Slovenskom inštitúte na námestí Republiky 3 v Prahe 1.

Hosťom večera je Igor Válek, jubilujúci slovenský novinár, publicista, spisovateľ a jeho hostia.

Ukážky z tvorby jubilanta číta Viera Kučerová.

 

Po besede bude možnosť získať knihy autora za výhodnú cenu aj s venovaním.

 

Podvečer sa koná vďaka podpore HMP a MK ČR, ktorú udelila projektom DOMUS SM v ČR.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 121 282 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 718 252 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com