1. až 30. 11. – Výstava Motívy neviditeľnosti – v Banskej Bystrici (trvá od 29. 10. 2015 do 6. 3. 2016)

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na výstavu Motívy neviditeľnosti v Praetoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici, ktorá trvá od 29. októbra 2015 do 6. marca 2016

Kurátorka: Zuzana L. Majlingová

Architektonické a vizuálne riešenie: Pavol Snoha

Foto dokument: Ján Viazanička

Video dokument: Jakub Julény

Web: Michal Šimonfy

 

Dokumentačná výstava predstaví výtvarné diela, ktoré vznikli pre verejný priestor, alebo ako súčasť architektúry na území Banskej Bystrice v období 1945 – 1989 a 1989 – 2015. Formou fotografickej dokumentácie a katalogizačného súpisu zoznamuje širokú verejnosť s jednotlivými výtvarnými dielami a ich lokáciou na mape mesta.  Prezentácia má interaktívny  charakter, ktorý je založený na myšlienke „otvorenej inštalácie“ umožňujúcej participáciu návštevníkov. Súčasťou výstavy je aj webová stránka projektu, rôzne archívne materiály a video projekcie, ktoré poskytujú bližšie informácie o skúmanej problematike.

Výstavu finančne podporilo Mesto Banská Bystrica a Ministerstvo kultúry SR.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238 608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com