16. – 19. 8. 2017 – 15 rokov festivalu Cap a l´Est – v Banskej Štiavnici

Festival poézie Cap à l´Est oslávi svoje pätnáste výročie v dňoch 16. – 19. augusta 2017 v Banskej Štiavnici.

Privítame zakladateľov festivalu a najvýznamnejších básnikov reprezentujúcich európske národné literatúry. Banskú Štiavnicu navštívi Guy Goffette, editor vydavateľstva Gallimard, bulharská poetka a nositeľka Apollinairovej ceny Aksinia Mihailova, oceňovaný portugalský básnik Rui Cóias, rumunská spisovateľka Simona Popescu, alebo lotyšská poetka a prekladateľka Dagnija Dreika. Čítať a diskutovať budú aj slovenské autorky a autori Mária Ferenčuhová, Mila Haugová, Dana Podracká, Rút Lichnerová, Eva Tomkuliaková, Ján Zambor alebo Anton Hykisch.

Cap à l´Est nie je iba o poézii. Zahrá zoskupenie Quasars Ensemble, Solamente Naturali a hudobné teleso divadla Romathan. Na Starom zámku budú mať návštevníci inscenovaného čítania možnosť porovnať tvorbu Ivana Krasku a francúzskych symbolistov. V programe Sedem údolí zas objaviť Vtáčí snem, perzský epos z 12. storočia. Bude sa hovoriť aj o knižnej ilustrácii a na svoje si každý deň prídu aj deti.

Festival sa už tradične venuje aj diskusiám na aktuálne témy. V programe nazvanom Sto rokov spolu (?) budú o okrúhlom výročí vzniku Československa okrem iných diskutovať aj herečka Milka Vášáryová, režisér Jan Antonín Pitínský, historička Bohumila Ferenčuhová, diplomat Pavol Demeš či vydavateľ Petr Minařík.

Festival Cap à l´Est vznikol z iniciatívy francúzskej spoločnosti divadla, poézie a hudby L’ Athanor a Asociácie Cap à l´Est, Cesta na východ. Je organizovaný občianskym združením Capalest, finančne podporovaný Fondom na podporu umenia a Banskobystrickým samosprávnym krajom. Spoluorganizátorom festivalu je Literárne informačné centrum. Počas 15 ročnej histórie festivalu na ňom hosťovalo viac ako 130 básnikov z 23 krajín.

 

* 8. 8. 2017 – Tlačová beseda k Festivalu poézie Cap a l´Est Banská Štiavnica – Kníhkupectve LIC v Bratislave

 

Viac informácií: na www.capalest.com

 

Kontakt/informácie:
Marek Vadas, public relations LIC
Mobil: 0915 913 542
E-mail: marek.vadas@litcentrum.sk

(Zdroj: LIC, e-mail z 3. 8. 2017)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 121 282 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 718 252 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com