21. 6. – Vedecké kolokvium ROK 1968 V NAŠICH DEJINÁCH – v Matici slovenskej v Bratislave

Slovenský historický ústav Matice slovenskej, Historický odbor Matice slovenskej

pozývajú

na vedecké kolokvium k 50. výročiu reformného roka 1968

ROK 1968 V NAŠICH DEJINÁCH

vo štvrtok 21. júna 2018 o 16.00 hod.

v Matici slovenskej – Knižnici slovenskej štátnosti

na Grösslingovej 23 v Bratislave

 

***

Program

16.00  Otvorenie

16.05  Ján Bobák

Pokus o reformu socialistickej spoločnosti a občianske hnutie v roku 1968

16.25 Ivan A. Petranský

Aktivizácia kultúrno-spoločenského života a Matica slovenská

16.40 Viliam Jablonický

Politicko-spoločenské premeny roku 1968, slovenská otázka a jej reflexia v západných médiách

16.55 Beáta KatrebováBlehová

Talianski komunisti a „Pražská jar“ v širšom medzinárodnopolitickom kontexte

17.10 Dušan Kerný

Rok 1968 v sovietskych dokumentoch

17.25 – 18.00 Diskusia

---

Kontakty:

PhDr. Ján Bobák, CSc., e-mail: bojan2950@gmail.com, mobil 0918 583 736

PhDr. Natália PetranskáRolková, PhD., e-mail: natalia.rolkova@gmail.com, mobil 0905 754 702

PhDr. Peter Mulík, PhD., e-mail: peter.mulik@matica.sk, mobil 0905 560 386

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com