27. – 31. 3 – XXI. ročník Festivalu Literárna Banská Bystrica – venovaný pamiatke Mikuláša Kováča

Organizátori: Štátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, Záhrada – centrum nezávislej kultúry, Informačné centrum mladých Banská Bystrica, Centrum voľného času – JUNIOR Banská Bystrica, Gymnázium Mikuláša Kováča, Banská Bystrica, Odbočka spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici, Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici

pozývajú na podujatie

XXI. ročník Festivalu Literárna Banská Bystrica

27. – 31. marec 2017

venovaný pamiatke Mikuláša Kováča

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2021

 61 712 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 281 031 

V roku 2020 ste si prezreli
 
1 331 728 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com