28. 4. – Otvorenie výstavy Spomienky na detstvo a mladosť Ignáca Bizmayera vo fotografiách – v Modre (výstava potrvá do 31. 8. 2017)

Slovenské národne múzeum – Múzeum Ľudovíta Štúra pozýva

na otvorenie výstavy

Spomienky na detstvo a mladosť Ignáca Bizmayera vo fotografiách

a prezentáciu rovnomennej publikácie

28. apríla o 15.30 hod. v Múzeu slovenskej keramickej plastiky na Kukučínovej 15 v Modre.

 

Podujatie sa uskutoční v rámci osláv 95. narodenín národného umelca I. Bizmayera

***

28. 4. – Slávnostný večer – oslava jubilujúceho majstra Bizmayera – v Modre

 

***

Ignác Bizamyer – výstava Spomienky na detstvo a mladosť

Pri príležitosti osláv 95. narodenín národného umelca Ignáca Bizmayera bude otvorená výstava – Spomienky Ignáca Bizmayera na detstvo a mladosť vo fotografiách s uvedením rovnomennej publikácie.

Slávnostné otvorenie výstavy sa uskutoční 28. apríla 2017 o 15.30 hod. v Modre, v priestoroch Múzea slovenskej keramickej plastiky.

Výstava približuje roky detstva a mladosti jubilujúceho národného umelca, ktorý v apríli oslávi 95 rokov. Narodil sa 20. apríla 1922 v Košolnej, malej obci neďaleko Trnavy. Začiatkom 30. rokov 20. storočia do Košolnej prišiel keramikár Heřman Landsfeld, vedúci modranskej Slovenskej keramiky, zrealizoval tu archeologický prieskum a ním potvrdil existenciu habánskej hrnčiarskej dielne v Košolnej. Malý Ignác Bizmayer spolu s ďalšími košolnianskymi deťmi nosil H. Landsfeldovi staré čriepky a na základe Landsfeldovho odporúčania sa vyučil v keramickom učilišti v Modre. Práve toto obdobie detstva a mladosti, ktoré pripravilo majstra Bizmayera na jeho životnú dráhu umelca v slobodnom povolaní, tvoriaceho svetoznáme keramické plastiky s ľudovými motívmi, dokumentuje uvedená výstava. Niektoré z fotografií majú viac než osemdesiat rokov a pochádzajú z rodinných albumov Ignáca Bizmayera. Súčasťou vernisáže je uvedenie rovnomennej publikácie, ktorú podľa rozprávania I. Bizmayera spracovali Oľga Pavúková a Sylvia Hrdlovičová.

Trvanie výstavy: 28.4.2017 – 31. 8. 2017.

Miesto: Múzeum Slovenskej keramickej plastiky, Kukučínova 15, Modra

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com