28. 9. – Rendezvous pod schodmi (20) s Eduardom a Jurajom MATÁKOVCAMI – v Mestskej knižnici v Ružomberku

Literárny  klub ružomberských spisovateľov, Spolok slovenských spisovateľov – KO Žilina, Mestská knižnica v Ružomberku
pozývajú na

Rendezvous pod schodmi (20)

vo štvrtok 28. septembra 2017 o 16.00 hod.
v Mestskej knižnici v Ružomberku
.

Hostia večera:

Ing. Eduard  MATÁK

(Liptovský Mikuláš),

spisovateľ, publicista, kultúrny organizátor, dlhoročný  predseda
Spolku geodetov a kartografov Slovenska a podpredseda
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
a

akad. sochár Juraj MATÁK

(Ružomberok),

reštaurátor, výtvarník, publicista, člen Komory reštaurátorov Slovenska a laureát Ceny Fra Angelica 2017

Bratov Matákovcov predstavia: riaditeľka Mestskej knižnice v Ružoberku Ing. Tatiana Babincová  a spisovateľ Ing. Radislav Kendera, PhD.
 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2018

 164 497 

Počet stránok od 1. 1. 2018

 925 167 

 PREKROČILI STE

 TRI ŠTVRTE MILIÓNA! 

V roku 2017 ste si prezreli
 VYŠE 670 000 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com