29. 7. – Tvorivá dielňa k výstave Ivana Csudaia Druhá retrospektíva 2010 — 2017 – v Stredoslovenská galérii

Stredoslovenská galéria pozýva
na tvorivú dielňu k výstave veľkoformátových malieb Ivana Csudaia

Druhá retrospektíva 2010 — 2017.

v sobotu 29. júla 2017 od 13.00 do 16.00 hod,. hod. v Preatoriu na Nám. Š. Moysesa 25 v Banskej Bystrici.

 

Viac o tvorivej dielni: http://bit.ly/2vHYBT6.

***

Na výstave Druhá retrospektíva 2010 – 2017 predstavuje Ivan Csudai veľkoformátové maľby, ktoré vznikli za posledných sedem rokov. Jeden z ústredných Csudaiovych vizuálnych kódov, medvedík Teddy, pôsobí na maľbách ako prostredník medzi prirodzeným a nadprirodzeným svetom, detstvom a dospelosťou. Môžeme ho tiež čítať ako znak, ale i predmet, ktorý v nás vyvoláva náladu či emóciu. Divák môže v maľbách nachádzať tri druhy tvorby pohybujúce sa na pomedzí lyriky, epiky, drámy. Oproti nim stojí individuálny autorský štýl, ktorý v prirodzenom procese nimi paralelne prechádza, koriguje a vdychuje autentickosť.
Na tvorivej dielni sa prostredníctvom práce s pracovným listom oboznámime s tvorbou a samotnou témou autora. Súčasne budeme hravou formou skúmať obrazové kódy a za pomoci farebného papiera vytvárať vlastné formy, ich tvarové variácie a prelínania.

Tvorivá dielňa je vhodná pre dospelých, študentov a rodiny s deťmi od 10 rokov.

V prípade záujmu sa prosím objednajte vopred na tel. č: 048/4701624, 048/4701615 alebo e-mailom na edukacne@ssgbb.sk do piatka 28. júla 2017 do 12.00 hod. Kontaktné osoby: Mgr. Jana Gamcová, Mgr. Martina Martincová

Vstupné: 3 € dospelí/1,50 € deti, žiaci, dôchodcovia/ZŤP zdarma

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Realizované s finančnou podporou Mesta Banská Bystrica.

 

***

(Zdroj: SSG BB, e-mail z 21. 7. 2017)

 

Kontakt/informácie:
Mgr. et Mgr. art. Zuzana Medzihorská, PR manažérka
Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90 Banská Bystrica
E-mail: p.r.manager@ssgbb.sk
Tel., mobil: 048 470 16 13, 0907 592 947

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com