5., 12., 19. a 26. 10. – Tvorivá literárna dielňa pre 10- až 15-ročných Netvor sám – v Mestskej knižnici v Bratislave

Mestská knižnica v Bratislave pozýva

na tvorivú literárnu dielňu pre 10- až 15-ročných

Netvor sám

každú stredu – 5., 12., 19. a 26. 10. – o 16.00 hod.
v Úseku literatúry pre deti a mládež na Kapucínskej ul. 1 - 3 v Bratislave.
*
Príďte si zdokonaliť svoje spisovateľské schopnosti pod vedením tvorivých knihovníčok. Budeme sa hrať so slovíčkami a naučíme sa napísať svoj vlastný text, báseň či komiks. Pozveme aj zaujímavých hostí.

 

***
Kontakt/informácie:
Zuzana Liptáková, dramaturgia
Mestská knižnica v Bratislave
Tel.: 02/544 33 244, kl. 14
E-mail: zuzana.liptakova@mestskakniznica.sk
E-mail: dramaturgia@mestskakniznica.sk
Web: www.mestskakniznica.sk

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2018

 164 497 

Počet stránok od 1. 1. 2018

 925 167 

 PREKROČILI STE

 TRI ŠTVRTE MILIÓNA! 

V roku 2017 ste si prezreli
 VYŠE 670 000 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com