8. 9. – Vernisáž výstavy Symfónia pre 5 zmyslov – v Bethelenovom dome v Banskej Bystrici (Výstava trvá od 8. 9. do 30. 10. 2016)

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici pozýva na vernisáž výstavy

Symfónia pre 5 zmyslov

8. septembra 2016 o 17.00 hod. v Bethelenovom dome na Dolnej ul. č. 8 v Banskej Bystrici.   

 

Výstava trvá od 8. septembra do 30. októbra 2016.

 

Zastúpení autori: Michal Czinege (SK/FIN), Jakub Hvězda (CZ), Patrícia Koyšová (SK), Jakub Reken (SK)

Kurátorka: Martina Martincová

Grafický vizuál: Pavol Snoha

Návrh a realizácia edukačných pomôcok: Andrea Rolková

Akustický objekt: Kalimba musical instrument

Zvukový nosič: Jozef Klimko, DiS.art

Edukačná koncepcia výstavy a sprievodných programov: Jana Gamcová, Martina Martincová

***

Výstava edukačného charakteru prezentuje v prostredí banskobystrickej výtvarnej scény maliarske diela súčasných mladých umelcov, absolventov Csudaiovho IV. ateliéru na VŠVU v Bratislave. Jednak poukazuje na rozmanité polohy práce s maliarskym médiom a úzke prepojenie vnímania „produktov umenia“ s našimi zmyslami. Počas trvania výstavy môžu návštevníci priamo v expozícií pracovať so špeciálne navrhnutými senzorickými pomôckami a súčasne cez nadobudnuté senzitívne vnemy nachádzať zmyslové ekvivalenty ku konkrétnym výtvarným dielam. Pre verejnosť sú pripravené rôznorodé sprievodné aktivity ako komentované prehliadky, tvorivé dielne, animácie a odborná diskusná prednáška o charaktere, postavení a smerovaní súčasnej slovenskej maľby na Slovensku. Výstavou sa zaháji tiež dlhodobý vzdelávací projekt „Počúvaj zrakom, ochutnaj vôňou“ orientovaný na znevýhodnené skupiny návštevníkov. Súčasne sa oživí tradícia výstav edukačného charakteru, ktoré sa ako prvé začali realizovať od roku 1989 práve v Stredoslovenskej galérií v Banskej Bystrici.

 

(Zdroj: e-mail z 22. 8. 2016)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com