9. 11. – OSOBNOSTI SLOVENSKÝCH DEJÍN – na Bibliotéka 2017 v Expo Incheba v Bratislave

Matica slovenská a Vydavateľstvo Matice slovenskej pozývajú

na sprievodné podujatie v rámci knižného veľtrhu Bibliotéka 2017

OSOBNOSTI SLOVENSKÝCH DEJÍN

vo štvrtok 9. novembra 2017 o 15. hod.

v Programovom centre 2 (hala D)

vo veľtržnom areáli INCHEBA na Viedenskej ceste 3 v Bratislave.

 

***

O známych a menej známych faktoch o osobnostiach, ktoré výrazne ovplyvnili chod našich dejín a spoluutvárali moderné Slovensko, budú diskutovať a prezen­tovať svoje najnovšie knihy autori:

* PhDr. Michal Eliáš, CSc. (Stojedenásť známych Slovákov),

* prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20. sto-ročí)

* doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. (Štúr a Hurban – Myšlienka a čin)

* Dr. Peter Huba (Príbeh slovenskej hymny – Janko Matúška; Architekt svitajú­cich časov – Blažej Félix Bulla).

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2018

 164 497 

Počet stránok od 1. 1. 2018

 925 167 

 PREKROČILI STE

 TRI ŠTVRTE MILIÓNA! 

V roku 2017 ste si prezreli
 VYŠE 670 000 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com