Agorateka Slovakia – portál zastrešujúci legálny online obsah na Slovensku (13. 8. 2018)

Legálny on-line obsah na Slovensku, teda filmy, hudba, televízne programy, elektronické knihy, ale aj športové programy ponúka nový národný portál Agorateka, iniciovaný Ministerstvom kultúry SR v rámci európskeho projektu. Jednoducho a rýchlo, na jednom prístupovom mieste https://agorateka.culture.gov.sk/na/sk, sa dá nájsť zaujímavý obsah v slovenskom i v anglickom jazyku. Neváhajte a vstúpte.

„Ľudia u nás, i celej Európe, často nevedia, kde na weboch môžu nájsť zdroje s legálnym obsahom. Navyše, mnohé stránky, ktoré obsahujú nelegálny obsah, vyzerajú veľmi podobne ako legálne stránky, čo veľmi často spôsobuje problémy pri ich rozlišovaní. Takže popri zvyšovaní povedomia verejnosti o autorskom práve, sme sa rozhodli ponúknuť jednotné prístupové miesto k webom s legálnym obsahom aj na Slovensku“, vysvetlila ministerka kultúry Ľubica Laššáková potrebu vzniku portálu Agorateka Slovakia.

Portál bol vytvorený v spolupráci s Európskym úradom pre duševné vlastníctvo („EUIPO“) a stal sa tak automaticky súčasťou európskeho projektu Agorateka (https://agorateka.eu/ea/), ktorý realizuje EUIPO. Slovensko sa tak pridalo k 16 európskym krajinám, ktoré ponúkajú prístupy k ponuke legálnych, autorskoprávne chránených diel, čím obmedzujú prístup k online obsahu z nelegálnych zdrojov.

Takže neváhajte, vstúpte a vyhľadávajte!

 

Komunikačný odbor, MK SR 

 

---

Zdroj: Komunikačný odbor, MK SR:  Agorateka Slovakia – portál zastrešujúci legálny online obsah na Slovensku.  In: MK SR [online]. Uverejnené: 13. 8. 2018 [citované: 13. 8. 2018]. Dostupné na internete: <TU>.

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com