Cyklus prednášok ANTONA HRNKA o kľúčových otázkach slovenských dejín – Téma: Čo sú slovenské dejiny a ako na ne pozerať (8. septembra 2020)

Záznam z prednášky ANTONA HRNKA na tému Čo sú slovenské dejiny a ako na ne pozerať z 8. septembra 2020 nájdete na webovej adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=qMYrPkumHhY&feature=youtu.be

 

***

Pozývame na cyklus prednášok historika PhDr. ANTONA HRNKA, CSc., o kľúčových otázkach slovenských dejín pod názvom

Slovenské dejiny v európskom kontexte

Prednášky budú spojené s diskusiou a budú sa konať raz za mesiac

v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána na Peknej ceste 2 v Bratislave.

Prvá prednáška sa uskutoční 8. septembra 2020 o 18.45 hod.

Téma: Čo sú slovenské dejiny a ako na ne pozerať

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

DANIELA SUCHÁ, Cyrilometodiada, o. z.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com