Európsky parlament navrhuje otcovskú dovolenku s 80-percentami hrubej mzdy (10. 8. 2018)

Podľa nového návrhu sociálneho výboru Európskeho parlamentu by výška dávok pri otcovskej dovolenke mala predstavovať 80 percent hrubej mzdy.

Skĺbiť prácu a starostlivosť o potomkov je večným problémom takmer v každej rodine. Matky mnohokrát obetujú kariéru alebo márne zháňajú čiastočný úväzok. Otcovia musia čerpať dovolenku alebo neplatené voľno, aby mohli po narodení dieťaťa zostať chvíľu doma.

Europoslanci v Bruseli preto teraz prerokúvajú možnosti, ako matkám po materskej alebo čerstvým rodičom uľahčiť prepojenie profesionálneho a súkromného života.

V európskej legislatíve chcú zakotviť napríklad právo na platenú dovolenku po narodení alebo adopcii dieťaťa aj pre druhého rodiča, najčastejšie otca, a to v dĺžke najmenej desiatich dní...

VIAC: TU

---

Zdroj: EurActiv.sk a KLEKNER, Radim: Europoslanci chcú otca nahnať k deťom. Podľa kritikov je to zbytočné. In: Euractiv [online]. Uverejnené 10. 8. 2018 [Citované: 10. 9. 2018].  Dostupné na internete: <TU>.)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com