Letná čitáreň U červeného raka sa už definitívne uzatvorila, pudujatia sa presúvajú do interiérov MKB (30. 9.)

Mestská knižnica v Bratislave októbri už definitívne zatvorila čitáreň U červeného raka. Sezóna bola úspešná. Bratislavčania i turisti mohli navštíviť asi 90 podujatí, ktorými Mestská knižnica v Bratilave podporila kultúru, a najmä literatúru.

Teraz sa všetky aktivity presúvajú do interiérov MKB a knižnica verí, že si v pestrej ponuke každý nájde podujatie, ktoré ho zaujme:

1. Pracovisko pre deti a mládež pripravilo úplne nové pravidelné aktivity: Knihovnícky kvíz a Netvor sám (tvorivé písanie). Tiež pokračujú obľúbené Vĺčatá pre malých milovníkov prírody, Náučné prednášky pre mladých vedcov, predstavenia pre škôlky a školy, privítame prváčikov...

2. Seniori môžu absolvovať počítačový kurz na Laurinskej.

3. Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých organizuje podujatia pre znevýhodnené deti; v rámci projektu Kino pre nevidiacich premietnu Učiteľku, na besedu k nám príde aj herečka Zuzana Mauréry.

4. V priestore Pod knižnicou si môžete pozrieť výstavu plagátov, ktorá dokumentuje históriu festivalu animovaných filmov pre deti BAB (Bienale animácie Bratislava), v Artotéke pokračuje výstava M. Huštátyho a E. Škrovinovej CH.

5. Pod knižnicou privítame Ľubomíra Feldeka, Roba Pospiša a Olivera Reháka ako literárnych hostí. Sekundovať im budú i ďalšie zaujímavé osobnosti z literárnej či hudobnej scény.

 

(Zdroj: MKB, e-mail z 30. 9. 2016)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 121 282 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 718 252 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com