Literárna súťaž Wolkrova Polianka 2018 (termín uzávierky: 30. 6. 2018)

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vyhlasuje 55. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Wolkrova Polianka, ktorá si kladie za cieľ podporiť tvorivú iniciatívu mladých básnikov, resp. vytvárať priestor pre umeleckú sebarealizáciu talentovaných debutantov. AOSS organizuje kultúrno-spoločenské podujatie s finančným príspevkom Fondu na podporu umenia (FPU) v úzkej spolupráci s Mestom Vysoké Tatry.

Do súťaže môžu autori do 30 rokov, ktorí knižne nevydali básnickú zbierku, prihlásiť najviac desať básnických textov v súhrnnom rozsahu dvesto veršov. Práce treba zaslať v troch exemplároch, obsahujúcich autorove kontaktné údaje, na adresu:

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS)

Laurinská 2, 815 08  BRATISLAVA 1

 

Termín uzávierky súťaže: 30. jún 2018

 

Súťažné práce posúdi trojčlenná odborná porota, ktorú ustanoví Rada AOSS zo zástupcov svojich členských organizácií. Oceneným víťazom sa spravidla stáva jeden laureát za mimoriadne kvalitný poetický príspevok. Porota zároveň udeľuje prémie, čestné uznania a Cenu primátora Vysokých Tatier. Výsledky súťaže sa slávnostne vyhlásia za účasti ocenených autorov dňa 18. októbra 2018 v divadelnej sále Sanatória Dr. Guhra v Tatranskej Polianke.

 

Kontakt/informácie:

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska
PhDr. Vladimíra KOMOROVSKÁ

predsedníčka AOSS

Mobil: 0948 595 495

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 117 626 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 682 592 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com