Literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch

ADRESA: Literárne múzeum A. S. Puškina, Kaštieľ Brodzany, 958 42 Brodzany

* Literárne múzeum Alexandra Sergejeviča Puškina v Brodzanoch je pracoviskom Slovenskej národnej knižnice v Martine. Expozícia je umiestnená v Kaštieli Brodzany a je súčasťnou Slovenského národného literárneho múzea v Martine. Múzeum vzniklo v roku 1979 v budove renesančného kaštieľa zo 17. storočia. (Najstaršia zmienka o kaštieli ako o rodovom sídle Brodziankovcov pochádza však z roku 1377, spomína sa ako kúria). Po smrti A.S. Puškina toto miesto často navštevovala jeho manželka Natália a deti. V areáli múzea je historický park, v ktorom je 10 búst významných slovenských a ruských spisovateľov od popredných slovenských výtvarníkov. Neďaleko múzea sa nachádza rodinná hrobka pôvodných majiteľov kaštieľa – kaplnka Friesenhofovcov. V hrobke je pochovaná aj sestra Puškinovej manželky Alexandra Gončarovová-Friesenhofová.
Expozíciu venovaná dejinám slovenskej literatúry z aspektu slovensko-ruských vzťahov od veľkomoravského obdobia do začiatku 20. storočia sprístupnili v roku 1989. Historická časť expozície približuje zaujímavé brodziansko-puškinovské vzťahy a súvislosti.

Kontakt

Tel.: +421 38 245 26 50 ( informácie/objednávky exkurzií)
E-mail: slovanske.muzeum@snk.sk
 

VIAC:

SNK - Slovanské múzeum A.S. Puškina Brodzany. In: Muzeum.SK.


 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 121 282 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 718 252 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com