Literárne múzeum Pavla Országa Hviezdoslava – Literárna expozícia P. O. H.

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava je súčasťou Literárneho múzea P. O. Hviezdoslava, ktoré bolo sprístupnené v deň 33. výročia Hviezdoslavovho pohrebu, 13. novembra 1954. Múzeum je najstarším literárnym múzeom na Slovensku. Sídli v historickej budove Čaplovičovej knižnice na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne.
Expozícia v troch miestnostiach približuje život a tvorbu jedného z najvýznamnejších realistických, lyricko-epických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava (2.2. 1849 Vyšný Kubín – 8.11. 1921 Dolný Kubín). Textový a obrazový materiál je doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika. Je to jeho pracovňa, časť salónu, odevné súčiastky, dary k životným jubileám a množstvo predmetov osobnej potreby. Expozíciu dopĺňajú art protisy akad. maliarky Evy Trizuljakovej inšpirované Hviezdoslavovým lyrickým cyklom Krvavé sonety. Pred budovou sa nachádza monumentálne dielo akad. sochára Fraňa Štefunku, bronzová socha P.O. Hviezdoslava v nadživotnej veľkosti. Vedľa sochy sú štyri ležaté kvádre s reliéfnou výzdobou a textami zo štyroch oblastí Hviezdoslavovej tvorby.

Otvárací čas

Otváracie hodiny – Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava:
1. 5. až 31. 10. – Pondelok: zatvorené. Utorok až sobota: 8. - 16. hod. Nedeľa: 10. - 17. hod.
1. 11. až 30. 4. – Pondelok až piatok    8. - 16. hod. Sobota a nedeľa: len vopred ohlásené návštevy.

Kontakty:

Tel.: 043/5864780, fax: 043/5866239

E-mail: muzeum@oravamuzeum.sk

VIAC:

Oravské múzeum Pavla Országa Hviezdoslava.

Literárna expozícia P. O. Hviezdoslava. In: Oravské múzeum Pavla Országa Hviezdoslava.

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 121 282 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 718 252 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com