Literárny týždenník 31 – 32/2015

Literárny týždenník 31 – 32 z 23. septembra 2015 prináša:

 

* ROZHOVOR

* P. Mišák: Dobrá literatúra sa rodí neustále (zhovára sa Igor Válek)

* SERVIS/LITERATÚRA/ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI/OSOBNOSTI

* M. Prebudila: Na Belehradskom medzinárodnom stretnutí spisovateľov ocenili predsedu SSS M. Bielika

* Š. Cifra: Slávnostné odhalenie repliky rodného domu slovenského spisovateľa Ladislava Ťažkého v mieste jeho odpočinku vo Veľkom Klíži

* ESEJ

* P. Dinka: Esej o posthumánnej budúcnosti: Nástrahy digitálneho veku

* Pozvánky

* KOMENTÁRE/ZAHRANIČIE

* R. Michelko: Corbynova liečba Labouristickej strany

* Ľ. Števko: Bájka o jednom vojenskom cvičení

* F. Škvrnda Sýrska kríza a utečenci

* UMENIE/FILM/HUDBA/ROZHOVOR

* M. Polák: Slovenský film Ivana Ostrochovského Koza získava obdiv sveta

* T. Ursínyová: Štúrovskí Pútnici v Redute

* S. Sprušanský: Vidíme ťa! Vidíš aj ty nás? (s umeleckým šéfom a šéfdramaturgom Divadla Andreja Bagara v Nitre sa zhovára J. Nežatická)

SERVIS/LITERATÚRA

* Jubilanti – október, september 2015

* Planéta Jána Feketeho – k jubileu spisovateľa

* P. Kall: Samorasty mladého básnika

* Š. Cifra: Nekrológ – komorné Kníhkupectvo u Bandiho s hodnotnou literatúrou zaniklo

* Vyšla nová kniha U. Eca Nulné číslo

* Literárny Lučenec – vyhlásenie súťaže

* Prečítajte si na www.noveslovo.sk

* ROZHOVOR

* M. Mamojka: Do rozhodovacích procesov viac profesionality a morálky (s predsedom Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport, dekanom Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici sa zhovára P. Dinka)

* REPORTÁŽ/ROZVOJ VIDIEKA/TURISTIKA

* F. Mach: Slovenský vidiek treba podporovať!

* REPORTÁŽ/ZAHRANIČNÍ SLOVÁCI

* V. Skalský: Dni slovenského zahraničia v Českej republike

* ČÍTANIE/ POÉZIA/PRÓZA/ZAMYSLENIE

* A. A. Pižurný: Čierna diera, Všetkým dcéram sveta, Ne/milosrdenstvo, List Anne Kareninovej

* S. Gelvanicsová: tuláčka, mozaika, z obavy, v rozochvení, bylinková

* K. Hlávka: Ako milovať seba

* G. Németh: Umenie je cesta k človeku

* FEJTÓN/RECENZIA/UMENIE/KALEIDOSKOP

* V. Švenková: Veď sa poznáme

* M. Babiak: „Kajajte sa, Slováci!“: Prorok Štúr a jeho tiene

* A. Farlow: Kolaps a jeho dôsledky (rec. M. Klenko)

* Združenie miest a obcí Slovenska rozširuje univerzitný knižný fond

* LiTERÁRIUM

* Ľ. Majer: Aforizmy spod čapice, Čo kto prečo robí

* M. Klúčovský: Knihožrúti

* K. Hudecová: Európania....

* P. Gossányi: Trinásť aforizmov

* J. Grešák: Aforizmus (dvoj)týždňa

* FÓRUM KULTÚRNEJ VEREJNOSTI

* I. Maiga: Bez servítky o našej situácii: Pán Boh chráň Slovensko!

* D. Kušnierová: Ohlas na komentáre v LT 29 – 30 z 9. 9. 2015

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com