Marián Pauer: Karol Plicka

Karol Plicka (* 1894 – † 1987) bol etnograf, folklorista, zberateľ ľudových piesní, fotograf, scenárista, režisér, kameraman. Monografia podrobne mapuje život a tvorbu tejto pomaly zabudnutej osobnosti slovenskej fotografie. Pripomenie jeho najznámejšie fotografie, filmy i zozbierané piesne a poodhalí jeho súkromie. Obsahuje bohatý obrazový materiál a oživuje Slovensko také, ako ho na fotografiách a filmoch pred desaťročiami zachytil Karol Plicka.
Autorom knihy je spisovateľ a teoretik fotografie Marian Pauer. Profesora Plicku poznal osobne a práve táto skúsenosť dodáva knihe čaro. V knihe sa nachádza bohatý obrazový materiál - fotografie Karola Plicku, zábery z jeho filmov, ale aj fotografie umelca pri práci, faksimile dobovej korešpondencie, rukopisy notových zápisov, spomienky jeho blízkych či fotografie z rodinného albumu Plickovcov.

***

Bibliografický záznam:

PAUER, Marian: Karol Plicka. 1. vyd. Bratislava: Slovart, r. r. o., 2016. 368 s. ISBN 978-80-556-1289-8 (viaz).

 

PREĆÍTAJTE SI:

* Slovenské tradície pohľadom objektívom Karola Plicku (TS o výstave v SNM a knihe M. Paura)

* Karol Plicka. Obraz a pieseň (o výstave a diele autora podobnejšie na webovej stránke SNM)

* JÚL 2018 – FEBRUÁR 2019 – Výstava KAROL PLICKA: OBRAZ A PIESEŇ – v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave (pozvánka)

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 164 487 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 009 268 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com