Navždy nás opustila pani Ing. Sidónia Boboková, pracovníčka Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že nás 25. decembra t. r. vo veku nedožitých 80 rokov navždy opustila  pani Ing. Sidónia Boboková, rod. Molleková, pracovníčka Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov.

Odišiel do večnosti dobrý človek, svedomitá pracovníčka i priateľská duša mnohých ľudí, spisovateľov spomedzi členov SSS, ktorí sa s ňou stretávali aj na podujatiach SSS a VSSS.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v obci Banský Studenec v sobotu 30. 12. o 14. hod. v miestnom kostole – so svätou omšou.

V mene Vydavateľstva SSS, vedenia Spolku slovenských spisovateľov i redakcie Literárneho týždenníka vyjadrujeme celej rodine, všetkým príbuzným, priateľom, kolegom i známym zosnulej úprimnú sústrasť.

Česť jej pamiatke.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com