NEWSLETTER pre všetkých divadelníkov a divadelníčky! (11. 4. 2016)

Obsah Newslettera sa orientuje na informovanie o divadelnom dianí na Slovensku i v zahraničí.

Ak budete chcieť v newslettri uverejniť správy, ktoré súvisia s vašou divadelnou prácou, pomôžeme vám ich sprostredkovať ostatným kolegom. Pri zverejňovaní noviniek neváhajte využiť nasledujúci link http://www.theatre.sk/sk/sluzby-2/newsletter/poslite-nam-prispevok/.

Veríme, že čitatelia newslettra ocenia vaše aj naše informácie o divadle a divadlách na Slovensku, zahraničné správy a informácie od zahraničných partnerov, divadiel a festivalov. Link na newsletter rozosielame na všetky e-mailové adresy z našej databázy, do ktorej sa môže prihlásiť aj ktokoľvek ďalší.

Editori newslettra si vyhradzujú právo texty redakčne upravovať a v prípade porušenia redakčných, etických či právnych noriem ich neuverejniť. Články majú mať predovšetkým informačný charakter.

Newsttler 2016

júl 1   2  
jún 1   2  
máj 1  
apríl 1   2  
marec 1   2  
február 1   2  

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com