Online hlasovanie za projekt obnovy záhrady Vily D. Skuteckého – Výzva Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici

ZÁHRADA VILY D. SKUTECKÉHO PRE VŠETKÝCH – Online hlasovanie

Tešíme sa, že sme s naším projektom ZÁHRADA VILY D. SKUTECKÉHO PRE VŠETKÝCH postúpili do online hlasovania a výberu projektov v programe Zlepšime SPPoločne Slovensko cez Nadáciu SPP
Chceme pre Vás oživiť čarovný priestor záhrady v okolí Vily D. Skuteckého, zrealizujeme potrebné úpravy záhrady, novú výsadbu a záhradný chodník pre náučné programy o rastlinách. Vzniknú dobové hry a záhradné hračky, ktoré Vám zábavnou formou priblížia históriu vily a mesta a poskytneme Vám atraktívne programy, bezplatné podujatia a možnosti trávenia voľného času priamo v historickom centre B. Bystrice.Realizáciu projektu môžete podporiť svojim hlasom na www.sppolocne.sk/sk/hlasuj-za-projekty/zahrada-pri-vile-dominika-skuteckeho-pre-vsetkych/5/
Ďakujeme!

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

 

(Zdroj: SSG, 14. 9. 2016)

 

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 121 282 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 718 252 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com