Pamätný dom Boženy Slančíkovej-Timravy v Ábelovej

ADRESA: Pamätný dom Boženy Slančíkovej-Timravy, 985 13 Ábelová

 

* Pamätný dom Boženy Slančíkovej-Timravy sprístupnili roku 1977 ako špecializovanú expozícia venovanú životu a dielu tejto významnej slovenskej spisovateľky – prozaičky. Expozícia sídli v budove bývalej školy. V dobovom interiéri sú vystavené rukopisy, listy i osobné veci spisovateľky. Zaujímavým exponátom je spisovateľkina kuchárska kniha a písací stôl, za ktorým pracovala. Pamätný dom spravuje Obecný úrad Ábelová.
Božena Slančíková Timrava sa narodila 2. 10. 1867 v Polichne v rodine evanjelického farára Pavla Slančíka, spoluzakladateľa Matice slovenskej. Dva roky navštevovala ľudovú školu v Polichne, potom ju i ostatných súrodencov vyučoval otec. Bez úspechu sa po roku 1918 pokúšala nájsť zamestnanie ako kustódka zbierok v Slovenskom národnom múzeu v Martine či ako poštárka. V rokoch 1919 – 1929 pôsobila ako učiteľka v materskej škole v Ábelovej, kde žila i po odchode do dôchodku. Zomrela 27. 11. 1951 v Lučenci.

Návštevný čas

Návštevu expozície si možno objednať v Novohradskom múzeu Lučenec.

Kontakty:

Obec Ábelová

Tel.: +421 47 4379 510

Novohradské múzeum Lučenec

Tel.: +421 47 4332 502

 

VIAC:

* Pamätná izba Boženy Slančíkovej-Timravy v Ábelovej * B. Slancikova - Timrava Memorial Site Abelova. In: Múzeum.SK.

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 121 282 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 718 252 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com