Podporte dvoma percentami KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ POSLANIE Spolku slovenských spisovateľov

Spolok slovenských spisovateľov je zaregistrovaný podľa príslušných platných právnych noriem a môžete mu poukázať dve percentá zo zaplatenej dane z príjmu za uplynulý rok 2016.

Identifikačné údaje: Spolok slovenských spisovateľov, Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1, IČO: 30778166, právna forma: občianske združenie.

 

Podporiť dvoma percentami môžete vydavateľa Literárneho týždenníka – časopisu Spolku slovenských spisovateľov.

Identifikačné údaje: Kultúrno-literárna akadémia, n. o., Potočná 9531/40, 831 06 Bratislava-Rača, IČO: 50589148, právna forma: nezisková organizácia.

 

Budeme radi, ak prostredníctvom uvedenej možnosti podporíte kultúrno-spoločenské poslanie Spolku slovenských spisovateľov a Literárneho týždenníka.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com