5. 4. – Pracovné kolokvium 50 rokov Javiska – v Národnom osvetovom centre v Bratislave

Národné osvetové centrum pozýva

na pracovné kolokvium pod názvom

50 rokov Javiska

pri príležitosti polstoročia vychádzania časopisu (1969 – 2018) pre amatérske divadlo a umelecký prednes Javisko

vo štvrtok 5. apríla 2018

v priestoroch Národného osvetového centra na 3. poschodí Nám. SNP 12 v Bratislave.

---

Kontakt/informácie:
Mgr. Jaroslava Čajková
odborná pracovníčka pre umelecký prednes a divadelné umenie
zodpovedná redaktorka časopisu Javisko
Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, 812 34 Bratislava 1
Tel.: 02/20471 249

 

(Zdroj: in: NOC. Dostupné v internete: <TU>.)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com