NA YOUTUBE.SK – Druhá prednáška historika ANTONA HRNKA o kľúčových otázkach slovenských dejín – Téma: Slovania, Slováci na strednom Dunaji (z 13. 10. 2020)

Vážená priatelia, druhá prednáška z cyklu prednášok historika PhDr. ANTONA HRNKA, CSc., o kľúčových otázkach slovenských dejín pod názvom

Slovenské dejiny v európskom kontexte

Téma: Slovania, Slováci na strednom Dunaji

ktorú sme nahrali v Pastoračnom centre Katedrály sv. Šebastiána na Peknej ceste 2 v Bratislave v utorok 13. októbra 2020

nájdete na webovej adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=EB_BegBfRyY&feature=youtu.be

 

DANIELA SUCHÁ, Cyrilometodiada, o. z.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com