Prezentovali monografiu Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša) – aj s DVD

Vo štvrtok 9. marca 2017 sa v priestoroch Divadla LAB Vysokej školy múzických umení v Bratislave na Svoradovej ulici uskutočnila promócia knihy Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša). Je to kolektívna dielo o živote a diele tohto nášho významného literáta a divadelníka. Podnetom na jeho vznik bolo umelcovo životné jubileum (75), ktorého sa dožil 11. marca minulého roku.

Knihu autorsky pripravili divadelné teoretičky Dagmar Inštitorisová, Andrea Bokníková, Ida Hledíková, Barbora Krajčová Zamišková a teatrológovia Matúš Mikšík a Peter Tilajčík. Z obrazoviek ich počítačov vzišli základné referáty o živote a diele J. Mokoša, umelca vytrvalo pôsobiaceho vo svojom divadelnom žánri i v slovenskej lyrike a dráme. Monografia má základné časti: Dramatická tvorba, Básnická tvorba, Pedagogické aktivity, Autorská poetika dramatickej a básnickej tvorby. Záverečnú časť tvorí povinná základná výbava vedeckých monografií – kalendárium, čiže Základné životopisné údaje, anglické resumé, slovníkovo poňaté biografické noticky o autoroch knihy, Menný register,  Editorská poznámka a kompletná bibliografia básnika a divadelníka, vrátane bibliografie o ňom.

Prekvapením, s ktorým sa vo vedeckých monografiách nestretávame často, je príloha v podobe DVD, ktoré obsahuje ukážky z divadelnej tvorby J. Mokoša.

jr

 

(Uverejnené: 14. 3. 2017)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com