Prvé rokovanie dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov na MK SR (23. 7. 2018)

Prvé rokovanie dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov prebehlo na pôde Ministerstva kultúry SR v Bratislave. Pracovná skupina sa zameriava na úpravu súčasných právnych noriem, prepojenie trestnoprávnej regulácie a právnej regulácie médií, vymedzenie pojmu novinár a na právne definovanie osobitného postavenia novinára z hľadiska ochrany zdroja, ako aj ochrany novinára samého. Vecným garantom je Výbor pre médiá Rady vlády SR pre kultúru.

Podrobnosti o práci  skupiny  budú postupne zverejňované na stránke ministerstva: 

http://www.culture.gov.sk/rada-vlady-sr-pre-kulturu/docasne-pracovne-skupiny-rvk/pracovna-skupina-pre-pravnu-ochranu-novinarov-331.html

 

Foto: archív MK SR

 

Bibliografický odkaz:
Komunikačný odbor MK SR (autor): Prvé rokovanie dočasnej pracovnej skupiny pre právnu ochranu novinárov. In: MK SR [online]. Uverejnené: 23. 7. 2018. Dostupné na internete: <
TU>
.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com