Rozlúčka s Jurajom Slezáčkom

Posledná rozlúčka so známym hercom, pedagógom a dlhoročným šéfom činohry SND, ktorý zomrel v čase divadelných prázdnin 5. augusta v Piešťanoch, bola na javisku Divadla P. O. Hviezdoslava 11. augusta.

Juraj Slezáček odohral na javisku tohto divadla v priebehu štyroch desaťročí väčšiu časť z viac ako stovky divadelných postáv. Hoci toto divadlo už nepatrí Slovenskému národnému divadlu, jeho terajším zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava,  bratislavské Mestské divadlo splnilo dávnejšie vyslovenú Slezáčkovu vôľu, aby sa so svojimi kolegami a divákmi mohol rozlúčiť práve z javiska tohto divadla. Na tomto javisku od bezprostredného ukončenia VŠMU (1964) vytvoril veľa zaujímavo a invenčne tvarovaných postáv, a to v celej šírke žánrového rozpätia, teda od komédií, tragikomédií, drám až po tragédie. V jeho kariére boli významné dve obdobia, keď stál na čele činohry SND – a to sedem rokov v minulom  režime a šesť rokov (1996 – 2002) po zmene režimu. So súhlasom súboru ho touto funkciou poverili napriek tomu, že v minulom režime bol v divadle  predsedom straníckej organizácie.

Pri poslednej rozlúčke sa mu prihovorilo viacero kolegov – vrstovníkov i šéfov. Z ich prejavov pamätáme si nadovšetko úprimné a nepredstierané ocenenie jeho ľudských vlastností, hereckého umenia, ale aj manažérskych schopností. Kolegovia a diváci mali Juraja Slezáčka radi ako človeka i ako spoľahlivého herca – a to nielen v divadle, ale aj vo filme, rozhlase a televízii. Na poslednej rozlúčke si ho pripomínali aj ako veľkorysého šéfa činohry SND a uznávaného pedagóga.

(mpo)

(Zdroj: Literárny týždenník 27 – 28/2016, s. 2)

Foto: archív SND

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com