Schválený štátny rozpočet dáva samosprávam jasnejšiu predstavu (23. 11. 2015)

Schválený štátny rozpočet na rok 2016 sa v porovnaní s minulými rozpočtami viac približuje predstavám miest a obcí. Myslí si to výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány, ktorý vyzdvihuje zvýšený podiel na výnose dane z príjmu fyzických osôb na 70%. „Tým sa zvýši miera samofinancovania samospráv. Zároveň sa podporí princíp samosprávneho rozhodovania a teda rozpočtovej voľnosti nielen pri zabezpečovaní rozsahu a kvality verejných služieb poskytovaných obyvateľom, pri financovaní investičných potrieb, ale aj pri odmeňovaní zamestnancov samospráv,“ vyzdvihuje pozitíva rozpočtu Jozef Turčány. Zároveň však tvrdí, že „mestá a obce očakávali viac prostriedkov pre financovanie prenesených kompetencií zo štátu.“ Združenie miest a obcí Slovenska v rozpočte na rok 2016 privítalo navýšenie finančných zdrojov na podporu bývania. Okrem zatepľovania bytov si viac zdrojov vyžiadajú aj potreby miest a obcí pri výstavbe nájomných bytov.

Parlamentom schválený zákon o poplatku za miestny rozvoj ešte bude potrebovať podpis pána prezidenta. Pre mestá a obce bude predstavovať nielen ďalší možný zdroj príjmov, ale jeho schválením sa vychádza v ústrety najmä tým mestám a obciam, ktoré dlhodobo avizovali negatívne vplyvy veľkých investičných a developerských projektov na lokálny život. „Tento dobrovoľný poplatok v prípadoch zodpovedného nastavenia zastupiteľstvami môže podporiť verejný záujem a najmä mestám pomôcť v ich ďalšom  rozvoji,“ približuje očakávania Jozef Turčány.

  

MICHAL KALIŇÁK, hovorca ZMOS

 

Bratislava 23. novembra 2015

 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje navýšenie peňazí na podporu bývania (elektronická pošta). 23. 11. 2015. E-mail od: kalinak@zmos.sk.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2018

 164 497 

Počet stránok od 1. 1. 2018

 925 167 

 PREKROČILI STE

 TRI ŠTVRTE MILIÓNA! 

V roku 2017 ste si prezreli
 VYŠE 670 000 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com