Seminár Čínsky príbeh Tibetu 18. 5. 2017 (prihlášky do 10. 5. 2017)

Klub Nového slova, Inštitút ASA, ÚPV SAV a Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky v SR
pripravujú odborný seminár s diskusiou na tému

Čínsky príbeh Tibetu

vo štvrtok 18. mája 2017 o 15.00 hod.
v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ul. č. 3 v Bratislave.

***
Na seminári vystúpia čínski hostia
Zheng Dui, politológ

Ding Yong, kulturológ

Thubten Dakpa, predstaviteľ autonómnej správy Tibetu

Branislav Fábry, teoretik štátu a práva


Po skončení seminára  organizátori pozývajú na občerstvenie a čašu vína.

 

NEPREHLIADNITE:
Váš záväzný záujem zúčastniť sa na seminári poprosím obratom potvrdiť na môj e-mail, najneskôr však do polnoci 10. 5. 2017.

Následne dostanete pozvánku.

 

Informácie:
Za organizátorov Emil Polák

polak.emil@gmail.com

 

(E-mail zo 7. 5. 2017)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 178 661 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 097 920 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com