Slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda (2. augusta 2020)

Obec Močenok, občianske združenie Krediv a Rímskokatolícky farský úrad sv. Klimenta Močenok pozývajú v nedeľu 2. augusta 2020 do Močenku-Gorazdova na slávenie spomienky 1151. výročia kňazského svätenia svätého Gorazda.

Slávnostnú svätú omšu bude o 9,30 hod. celebrovať J. E. Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

GORAZDOV v dnešnom Močenku je rodiskom najbližšieho spolupracovníka svätých solúnskych bratov – svätého Gorazda, prvého slovenského – z našej krvi – arcibiskupa Slovenov.

Tu sa narodil aj otec biskup František Rábek, predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru.

Otec biskup František bol v Katedrále sv. Emeráma 27. júla 1991 Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom vysvätený za pomocného nitrianskeho biskupa.

„Príďme spoločne vzdať úctu a vďačnosť nášmu slovenskému arcibiskupovi svätému Gorazdovi na toto vzácne miesto jeho narodenia,“ povzbudzuje na účasť Daniela Suchá z občianskeho združenia CYRILOMETODIADA.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com