Slovenské pohľady 7 – 8/2018

Z obsahu:

  • Ján Čomaj: Heslo v zápisníku: Prešov, august 68
  • Anton Hykisch: Zázračných sedem augustových dní
  • Milan Vároš: Posvätné artefakty už nie sú v zdecimovanom Tibete
  • Ján Bábik: Tragický osud Viery Markovičovej-Zátureckej
  • Ľubomír Feldek: Rozprávka o prvom slove
  • Matúš Kučera: V Jánošíkovi akoby kus národnej povahy

(Zdroj: http://matica.sk/informacne-pracoviska/slovenske-pohlady/aktualne-cisla/)

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com