Väčšina Slovákov svoje bývanie vlastní (23. 11. 2015)

Európsky štatistický úrad zverejnil  údaje, ktoré mapujú  podmienky a úroveň bývania v členských štátoch Európskej únie.
V roku 2014 žila viac ako polovica obyvateľov EÚ (59,3 % ) v dome a 40 % v byte.  V domoch najčastejšie bývajú vo Veľkej Británii, Chorvátsku a Belgicku, v bytoch najmä v Lotyšsku, Litve a Grécku.
 
Viac ako dve tretiny  obyvateľov EÚ (70,1 %) býva vo vlastnom a jedna tretina si svoje bývanie prenajíma (29,9 %).
Slovensko patrí do prvej päťky krajín, v ktorých drvivá väčšina populácie svoje obydlie vlastní. Na Slovensku býva vo vlastnom 90,3% obyvateľov. Pred nami je iba Rumunsko (96,1 %), po nás nasledujú Litva (89,9%),  Chorvátsko (89,7%) a Maďarsko (89,1 %).  Na opačnom konci rebríčka, z menej ako dvomi tretinami obyvateľov žijúcimi vo vlastnom bývaní sú Nemecko (52,5 %), Rakúsko (57,2 %), Dánsko (63,3 %) a Veľká Británia (64,8 %).
 
Koľko nás bývanie stojí? V priemere utratí viac ako 40 % svojho disponibilného  príjmu na bývanie 11,4 % obyvateľov Európskej únie. Na Slovensku je to menej – 9 %.
 
Najviac preplnených domácností sa nachádza v Rumunsku (52.3 %), v Maďarsku a Poľsku je to okolo 44 %. Preplnenosťou myslíme situácie, kde veľkosť obydlia nezodpovedá počtu osôb v ňom žijúcich. Na Slovensku takto žije 38,6 % ľudí.
 
Čo sa týka miery spokojnosti s bývaním, najvyššia je vo Fínsku, Dánsku a Švédsku, najnižšia v Bulharsku, Lotyšsku a Grécku. Slováci (7,6 bodov z 10)sú so svojím bývaním spokojní približne rovnako ako priemer EÚ (7,5 bodov z 10).
 

Celá tlačová správa (v AJ) – obsahuje prehľadné grafy a tabuľky
 
Ingrid Ludviková
Tlačové oddelenie
Zastúpenie Európskej Komisie v SR
Palisády 29, 811 06 Bratislava
E-mail: ingrid.ludvikova@ec.europa.eu
Phone: +421 259 203 269
Mobile: +421 949 213 374

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2018

 164 497 

Počet stránok od 1. 1. 2018

 925 167 

 PREKROČILI STE

 TRI ŠTVRTE MILIÓNA! 

V roku 2017 ste si prezreli
 VYŠE 670 000 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com