Veľký charitatívny, multimediálny koncert pre Nadáciu výskum rakoviny v Slovenskom rozhlase Bratislava (16. 12. 2018)

Dňa 16. 12. 2018 sa uskutočnil veľký charitatívny, multimediálny koncert pre Nadáciu výskum rakoviny v Slovenskom rozhlase Bratislava. Koncert bol sprevádzaný krásnymi fotografiami prírody Liptova a Tatier od ĽUBOMÍRA SCHMIDU, EsFIAP EFIAP, MZSF, 

ktoré umocnili vianočnú atmosféru a vniesli pokoj a lásku k všetkým ľudom dobrej vôle. 

Krásne Vianoce.

-s-

Foto: Ľubomír Schmida

(Zsroj: ĽS, e-mail zo 17. 12. 2018)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com