Výberové konanie na miesto šéfredaktora Romboidu – časopisu pre literatúru a umenie (prihlášky do 31. októbra 2016)

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) vyhlasuje

výberové konanie na miesto

šéfredaktora Romboidu

časopisu pre literatúru a umenie.

Základné predpoklady uchádzača: vysokoškolské vzdelanie, orientácia v súčasnom literárnom umení, prax v oblasti umeleckej tvorby či literárnej vedy a kritiky, praktické skúsenosti v odbore, publikačná činnosť, organizačné a riadiace schopnosti, znalosť jedného svetového jazyka.

Požiadavky: projekt novej obsahovej štruktúry časopisu a koncepcie jeho ďalšieho vývoja, ktorý by reflektoval aktuálne dianie v literatúre a kultúre a orientoval sa na širší okruh čitateľov.

Projekt spolu s prihláškou do konkurzu a pracovným životopisom treba zaslať do 31. októbra 2016 na adresu:

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska,
Laurinská 2, 815 08 Bratislava

alebo na mejlovú adresu: aoss.spisovatelia@gmail.com.

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 121 282 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 718 252 

 POZRELI STE SI VIAC AKO POL MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com