Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje navýšenie peňazí na podporu bývania (24. 11. 2015)

Združenie miest a obcí Slovenskej republiky oceňuje rozhodnutie o navýšenie dotácie na podporu bývania na tento rok o čiastku 15 miliónov eur.

„Navýšenie finančného objemu o 15 miliónov do konca tohto roka je dobrý signál pre mestá a obce, ktoré vďaka tejto dotácii dokážu vytvárať ďalšie nájomné byty. Pridanú hodnotu vidíme aj v podpore miestnej a regionálnej ekonomiky z hľadiska pracovných príležitostí a v celkovej podpore stavebného priemyslu,“ konštatuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Michal Sýkora. Podľa jeho slov je dobré, ak príslušné ministerstvá akceptovali požiadavky ZMOS, ktoré vychádzali z reálnych skúseností a potrieb miest a obcí. „Je dobré ak pozorne sledujeme trendy v samospráve vďaka čomu dokážeme argumentovať a tak získavať podporu pre veci, ktoré mestá a obce potrebujú. Tak ako v tomto prípade, ktorý dokazuje, že naše rokovania boli úspešné,“ uzatvára Michal Sýkora.

V nedávno schválenom štátnom rozpočte pre nasledujúci rok je na tento účel vyčlenených 10 miliónov eur. Predpokladáme, že priaznivý ekonomický vývoj umožní v priebehu budúceho roka ďalšie navýšenie objemu financií, čo by znamenalo pokračovanie v trende podpory nájomného bývania pre obyvateľov miest a obcí. Okrem financií určených na podporu nájomného bývania štátny rozpočet počíta aj s ďalším objemom zdrojov a to napríklad na zatepľovanie, čo sa tiež pozitívne prejaví nielen na investičných aktivitách či podpore lokálnej zamestnanosti, ale aj na energetických a finančných úsporách nájomcov.

 

MICHAL KALIŇÁK, hovorca ZMOS

 

Bratislava 24. november 2015

 

Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje navýšenie peňazí na podporu bývania (elektronická pošta). 24. 11. 2015. E-mail od: kalinak@zmos.sk.

 

 

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2018

 164 497 

Počet stránok od 1. 1. 2018

 925 167 

 PREKROČILI STE

 TRI ŠTVRTE MILIÓNA! 

V roku 2017 ste si prezreli
 VYŠE 670 000 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com