Fotogalérie Literárneho týždenníka

 

 

 

 

 

 

Slávnosť k 95. narodeninám             Historické pamiatky a turistické miesta              Pietna spomienka na 150. výročie 

Ignáca Byzmayera (28. 4. 2017)      mesta Modra (2015, 2016)                                úmrtia Ľudovíta Štúra (17. 1. 2016)

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 238 608 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 331 728 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓN TRISTOTRIDSAŤ TISÍC STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com