Podporte Literárny týždenník ABONENTSKÝM ODBEROM domov!

Vážení čitatelia,

situácia súvisiaca so súčasnými opatreniami v boji proti šíreniu koronavírusu a s prejavmi ochorenia COVID-19 nepriaznivo postihuje aj Literárny týždenník (LT). Distribútor nášho časopisu Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., nám oznámil znižovanie odberu v dôsledku uzatvárania, resp. obmedzovania priameho predaja v stánkoch a obchodných centrách po celom Slovensku, ako aj zvýšenie rabatu (o 2 %) z predaja, t. j. zníženie príjmov za predaj pre vydavateľa LT.

V praxi to znamená, že do priameho predaja sa dostáva čoraz menej výtlačkov Literárneho týždenníka – v ostatnom období ide o zníženie nákladu o 400 kusov –, na niektoré miesta už LT vôbec nechodí, resp. chodí v obmedzených množstvách, o čom nás informujú aj viacerí čitatelia. Na požiadavku o prerozdelenie predaja na dosiaľ otvorené predajné miesta nám distribútor odpovedal, že s ním ráta, ale je obmedzené s tým, že „je ešte otázne, koľko predajných bodov zostane otvorených“, a požiadal nás akceptovať ním „navrhnuté znížené náklady“ časopisu.

Okrem toho predpokladáme, že časť čitateľov v dôsledku ochrany seba a svojich rodín, čo je pochopiteľné, zostáva podľa možností doma a minimalizuje svoj pohyb za nákupmi. Napriek uvedenému nepriaznivému stavu, ako aj sťaženým personálno-odborným podmienkam sa v redakcii usilujeme, aby sme udržali kvalitatívnu úroveň nášho/vášho časopisu a prihovárali sa vám autentickým slovom a neskreslenými informáciami v týchto neľahkých dňoch.

Vážení čitatelia,

z uvedených dôvodov sa obraciame na všetkých z vás, ktorí Literárny týždenník kupujú alebo kupovali v stánkoch, obchodných centrách či v iných predajných miestach, aby ste sa stali jeho predplatiteľmi, teda aby ste si časopis objednali ako dodávku priamo domov.

Pri abonentskom odbere Literárneho týždenníka ušetríte 11 eur za rok, keďže časopis v priamom predaji stojí 1,50 eura, teda spolu 33 eur za rok, no pri abonentskom odbere 22 eur za rok, teda jeden výtlačok vyjde na 1 euro. Takisto si vás dovoľujeme požiadať, aby ste podporili odber nášho časopisu aj u svojich známych, našich potenciálnych čitateľov v svojom okolí.

Objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty alebo e-mail: predplatne@slposta.sk. Predplatné sa dá objednať aj na adrese Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, e-mailom na adrese predplatne@abompkapa.sk alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 188 826 či na tel.: 02/4989 3563-6.

Vašu objednávku pošleme distribútorovi aj v prípade, že ju budete adresovať na e-mail redakcie literarny.tyzdennik@gmail.com. Ďakujeme vám za dlhodobú priazeň a podporu a želáme veľa zdravia.

Za redakciu Literárneho týždenníka

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktorViac tu: https://www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk/news/podporte-lt-abonentskym-odberom/

Vážení čitatelia,

situácia súvisiaca so súčasnými opatreniami v boji proti šíreniu koronavírusu a s prejavmi ochorenia COVID-19 nepriaznivo postihuje aj Literárny týždenník (LT). Distribútor nášho časopisu Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., nám oznámil znižovanie odberu v dôsledku uzatvárania, resp. obmedzovania priameho predaja v stánkoch a obchodných centrách po celom Slovensku, ako aj zvýšenie rabatu (o 2 %) z predaja, t. j. zníženie príjmov za predaj pre vydavateľa LT.

V praxi to znamená, že do priameho predaja sa dostáva čoraz menej výtlačkov Literárneho týždenníka – v ostatnom období ide o zníženie nákladu o 400 kusov –, na niektoré miesta už LT vôbec nechodí, resp. chodí v obmedzených množstvách, o čom nás informujú aj viacerí čitatelia. Na požiadavku o prerozdelenie predaja na dosiaľ otvorené predajné miesta nám distribútor odpovedal, že s ním ráta, ale je obmedzené s tým, že „je ešte otázne, koľko predajných bodov zostane otvorených“, a požiadal nás akceptovať ním „navrhnuté znížené náklady“ časopisu.

Okrem toho predpokladáme, že časť čitateľov v dôsledku ochrany seba a svojich rodín, čo je pochopiteľné, zostáva podľa možností doma a minimalizuje svoj pohyb za nákupmi. Napriek uvedenému nepriaznivému stavu, ako aj sťaženým personálno-odborným podmienkam sa v redakcii usilujeme, aby sme udržali kvalitatívnu úroveň nášho/vášho časopisu a prihovárali sa vám autentickým slovom a neskreslenými informáciami v týchto neľahkých dňoch.

Vážení čitatelia,

z uvedených dôvodov sa obraciame na všetkých z vás, ktorí Literárny týždenník kupujú alebo kupovali v stánkoch, obchodných centrách či v iných predajných miestach, aby ste sa stali jeho predplatiteľmi, teda aby ste si časopis objednali ako dodávku priamo domov.

Pri abonentskom odbere Literárneho týždenníka ušetríte 11 eur za rok, keďže časopis v priamom predaji stojí 1,50 eura, teda spolu 33 eur za rok, no pri abonentskom odbere 22 eur za rok, teda jeden výtlačok vyjde na 1 euro. Takisto si vás dovoľujeme požiadať, aby ste podporili odber nášho časopisu aj u svojich známych, našich potenciálnych čitateľov v svojom okolí.

Objednávky prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty alebo e-mail: predplatne@slposta.sk. Predplatné sa dá objednať aj na adrese Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., oddelenie inej formy predaja, P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3, e-mailom na adrese predplatne@abompkapa.sk alebo telefonicky na bezplatnej linke 0800 188 826 či na tel.: 02/4989 3563-6.

Vašu objednávku pošleme distribútorovi aj v prípade, že ju budete adresovať na e-mail redakcie literarny.tyzdennik@gmail.com. Ďakujeme vám za dlhodobú priazeň a podporu a želáme veľa zdravia.

Za redakciu Literárneho týždenníka

ŠTEFAN CIFRA, šéfredaktor

 

(Uverejnené: 22. 4. 2020; aktualizované: 6. 5. 2020; Zdroj: Podporte Literárny týždenník ABONENTSKÝM ODBEROM domov! In: Literárny týždenník, ročník XXXII, č. 17 – 18 (6. 5. 2019), ISSN 0862-5999, s. 2)

Zvýšenie ceny Literárneho týždenníka v novinových stánkoch a predajných miestach

ROČNÉ PREDPLATNÉ LT SA NEMENÍ!

Vážení čitatelia,

z dôvodu dlhodobo pretrvávajúceho nedostatku prostriedkov na vydávanie Literárneho týždenníka (LT), ktorý navyše sťažil nárast ceny za doručovanie časopisu od 1. 9. 2018, sme prinútení od 1. januára 2019 zvýšiť predajnú cenu dvojčísla LT na 1,50 eur z doterajšej ceny 1,– euro. Ide o cenu LT v novinových stánkoch, predajných miestach v obchodných centrách a pod.

Abonentom, t. j. predplatiteľom LT, ktorí si časopis objedali, resp. si ho objednajú, sa však poskytuje zľava vo výške 1/3 ceny, teda ročné predplatné bude 22,– eur polročné 11,– eur – ako doteraz.

K zvýšeniu sme, žiaľ, museli pristúpiť i napriek viacerým úsporným opatreniam, ktoré sme uskutočňovali v uplynulých piatich rokoch, aj keď ani uvedený nárast ceny nerieši problém dlhodobo sťažených finančných, najmä personálno-mzdových a materiálno-technických podmienok, v ktorých redakcia pracuje, či nízkych honorárových sadzieb za príspevky.

Veríme, že nestratíme vašu priazeň a zvýšenie ceny sa budeme usilovať kompenzovať žurnalistickou úrovňou, obsahovou hodnotou príspevkov a celkovou kvalitou časopisu – vrátane udržania jeho farebnej podoby, ku ktorej sme – napriek nepriaznivým finančným podmienkam – v záujme jeho zatraktívnenia pred vyše dvoma rokmi pristúpili.

Všetkým čitateľom, prispievateľom, spolutvorcom, spolupracovníkom i podporovateľom nášho časopisu ďakujeme za dlhoročnú podporu a vernosť, ktorú si hlboko vážime.

Redakcia Literárneho týždenníka

Predajné miesta Literárneho týždenníka

Na základe rokovania vedenia redakcie s distribútorom časopisu MEDIAPRINT-KAPA, Pressegrosso, a. s., sa rozšírilo množstvo predajných miest v mestách a obciach Slovenskej republiky, kde sa dá Literárny týždenník kúpiť. Časopis sa teraz predáva v 1 100 novinových stánkoch i v iných predajniach v obchodných centrách. Zoznam predajných miest si môžete pozrieť v rubrike Zoznam predajných miest. V zozname sa dá orientovať ľahko, lebo je zoradený abecedne podľa miest a obcí.

Okrem toho sme v rubrike Predplatné a predaj – Nemajú v stánku LT? uverejnili nový formulár Kontaktujte nás, ktorého prostredníctvom môžete požiadať redakciu o zmenu distribúcie Literárneho týždenníka, zvýšenie množstva dodávaných výtlačkov do konkrétneho stánku alebo predajne, resp. upozorniť na nedostatky v distribúcii. Rozšírenie predajných miest redakcia zaviedla skúšobne, preto vás prosíme, aby ste informovali o zozname predajných miest svojich priateľov, známych či kolegov.

Ďakujeme za čitateľskú priazeň, pomoc v šírení Literárneho týždenníka i za návštevnosť jeho webovej stránky, ktorá v ostatných mesiacoch čoraz väčšmi
rastie.

Redakcia

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2020

 164 487 

Počet stránok od 1. 1. 2020

 1 009 268 

 POZRELI STE SI VYŠE MILIÓNA STRÁNOK LT! 

V roku 2019 ste si prezreli
 
1 321 135 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

Predplatné a predaj

_______________________________

AKO SI OBJEDNAŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Objednávky na predplatné
v Slovenskej republike
prijíma
každá pošta a doručovateľ
Slovenskej pošty alebo
e-mail: predplatne@slposta.sk.

Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk.

________________________________

Objednávky predplatného –
Mediaprint-Kapa Pressegrosso,

a. s., oddelenie inej formy predaja,
P. O. BOX 183, 830 00 Bratislava 3

Bezplatná linka: 0800 188 826, tel.: 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566, fax.: 02/3222 2256

E-mail: predplatne@abompkapa.sk

Web: www.ipredplatne.sk

________________________________

KDE SA DÁ KÚPIŤ LITERÁRNY TÝŽDENNÍK?

Zoznam odberných – predajných miest Literárneho týždenníka v mestách a obciach na území celej Slovenskej republiky si môžete pozrieť, ak kliknete SEM, alebo stiahnuť v súbore programu Acrobat Reader pod týmto odkazom: Odbern  é a predajné miesta LT (pdf).

 

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com