Pripomíname si 25. výročie vzniku

samostatnej Slovenskej republiky


Výročia a spomienky

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V AUGUSTE 2018 (1. POLOVICA)

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V JÚLI 2018 (2. POLOVICA)

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V JÚLI 2018 (1. POLOVICA)

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA UDALOSTÍ V JANUÁRI 2018

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V JANUÁRI 2018

* Kalendár výročí filmových osobností – JANUÁR 2018

 

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V DECEMBRI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V NOVEMBRI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V OKTÓBRI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V SEPTEMBRI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V AUGUSTE 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V JÚLI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V JÚNI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V MÁJI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V APRÍLI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V MARCI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ VO FEBRUÁRI 2017

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ V JANUÁRI 2017

 

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – V ÝROČIA OSOBNOSTÍ – V DECEMBRI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V NOVEMBRI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V OKTÓBRI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V SEPTEMBRI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V AUGUSTE 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V JÚLI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V JÚNI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V MÁJI 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORI CKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V APRÍLI 2016

* Kalendár filmových výročí – AP RÍL 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V MARCI 2016

 * Kalendár filmových výročí – MAREC 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – VO FEBRUÁRI 2016

* Kalendár filmových výročí – FEBRUÁR 2016

* SLOVENSKÝ KULTÚRNOHISTORICKÝ KALENDÁR – VÝROČIA OSOBNOSTÍ – V JANUÁRI 2016

* NEK RO LÓGY

Správca a administrátor stránky: Štefan Cifra

Počet návštev od 1. 1. 2021

 61 712 

Počet stránok od 1. 1. 2021

 281 031 

V roku 2020 ste si prezreli
 
1 331 728 STRÁNOK LT! 

(Zdroj:  Štatistiky Webnode)

Ďakujeme za vašu priazeň.

 

Webovú prezentáciu sme spustili  dňa 1. 10. 2014 o 7.00 hod.

V rubrike prinášame kalendárium výročí s medailónmi nežijúcich osobností slovenskej kultúry, vedy, politiky a ďalších oblastí verejného života, ako aj nekrológy osobností, ktoré nás opustili. Pri výbere jubileí osobností uplatňujeme kritérium okrúhleho výročia úmrtia po desaťročiach a štvrťstoročiach, t. j. 10., 20., 25., 30., 40., 50., 60., 70., 75., 80., 90., 100. a ďalej 110., 120., 125., 130. výročie úmrtia atď. a kritérium okrúhleho výročia narodenia takisto po desaťročiach a štvrťstoročiach. Výnimočne, pri slovenských spisovateľoch, ktorí významne ovplyvnili slovenskú literatúru, si pripomíname aj výročia po päťročiach.

Zdroje alebo autorov spracovaných materiálov uvádzame pod príspevkami.

Kontakt

Literárny týždenník Laurinská 2, 815 84 Bratislava 1 02/5441 8670, 02/5443 1550
literarny.tyzdennik@gmail.com